Vi är inte de som bara ser på

Vi är inte de som ser på medan klimatet skadas. Fastigheter står för närmare en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige och en sjättedel av koldioxidutsläppen. För att kunna möta det behovet av kompetens och medvetenhet i samhället som krävs för att åstadkomma en viktig förändring har vi tydliga mål: Stötta vårt arbete!

Solceller

Med solceller som främsta verktyg bidrar vi till att elproduktionen är 100% förnybar i Sverige senast 2040.

Soltak

Alla takrenoveringar ska göras så energismart som möjligt för att spara pengar, behov av material, minska resor och användandet av naturresurser.

Utbildning

7Energy ska undervisa på de största yrkeshögskolorna som utbildar inom solel.

Genom att sprida kunskap, tjänster och produkter inom förnybar energi till villor och fastigheter minskar vi våra kunders energianvändning och miljöpåverkan. 7Energy arbetar med fokus på Västsverige och södra Sverige som totalentreprenör samt installationspartner.