Batterisystem för smarta hem

Solel på natten
Utvecklingen av batterier sker rasande snabbt och vi är äntligen framme i en tid då det är lönsamt att använda solel, som produceras på dagen, till att jämna ut sina behov av köpt el under resten av dygnet. Även på natten. Batterier tar en solcellsanläggning till nästa nivå.
Kapa effekttoppar
Medvetenheten om elkostnaderna är en drivkraft till att investera i solceller. Tittar man på elräkningarna blir det påtagligt hur mycket vi faktiskt betalar och vad elpriset består av. Elnätsbolagen går alltmer över till så kallade effekttariffer. Det är ett system som fungerar precis som trängselskatten på vägarna. Vid tidpunkter på dygnet då nätet belastas som mest kostar det mer att göra uttag från elnätet, utöver en nivå som de anser vara rimlig. Behöver man ta ut effekt utöver den nivån för att exempelvis ladda en elbil, samtidigt som spisen och hårfönen är igång så uppstår så kallade effekttoppar. Batterierna har en effektkapacitet vilket hjälper er att kapa behovet av dessa toppar och minska kostnaderna.
Lastbalansering
En ny byggnad kommer med ett elsystem som är utvecklat för att tillgodose de behov som finns just då men över tid utvecklas en mer komplicerad bild av både behov, utrustningar och installationer. Utrustningar som exempelvis spis installeras på en fas, inte över alla tre. Därför får man ofta över tid en snedbelastning mellan faserna i byggnadens elsystem. De växelriktare som vi jobbar med balanserar effektbehovet mellan faserna till din stora fördel. Minskade kostnader kommer till en naturlig följd av effektuttaget blir mindre, och att er huvudsäkring kan dimensioneras utefter en normal förbrukning, och inte utefter effekttopparna. Beroende på var i landet du bor och vilka tariffer som ditt elnätsbolag tillämpar kan du spara många tusenlappar varje år bara på detta!
Självförsörjande vid strömavbrott
Det är viktigt att välja rätt kombination av växelriktare och batteri för att din anläggning ska fungera sömlöst mellan nätdrift och reservdrift, när elnätet slocknar och du går över till att vara fristående och självförsörjande för en stund. Vi har färdiga paket som löser detta åt dig.

SolaX Triple Power

SolaX är en stark tillverkare av högpresterande batterier och av växelriktare som kan erbjuda reservkraft vid strömavbrott för trefas med hög effekt. Inbyggda säkerhetsfunktioner såsom överspänningsskydd gör att man kan lita på att både solcellsanläggningen och byggnadens elsystem är skyddat mot felströmmar, temperatur, kortslutning och jordningsfel. En framtidssäker lösning där ni har full frihet att använda solel dygnet runt med ett batterisystem genom att föra över dagens soliga produktion till kvällens elbehov, med sömlös övergång mellan elnät och egen laddning.

Nilar

Nilar är ett svensktillverkat batteri som erbjuder en av marknadens mest miljövänliga lösningar. Batterierna är återvinningsbara och producerade med 100% förnybar energi på fabriken i Gävle. Genom fördjupad forskning tillsammans med Stockholms universitet har de lyckats tillföra syre i batteriet under tiden det är i drift för att förlänga livslängden markant. Den senaste i raden av bolagets tekniska innovationer är en process som möjliggör att batteriernas redan långa livslängd kan förlängas markant.