Det är någonting vi har hört många gånger, vi vet. Men vi tar många saker för givet och två av dem är rent vatten och tillgång till ren energi. I den här artikeln berättar vi mer om hur energi påverkar ett samhälle från individ till ekonomiska möjligheter för företag. Och hur 7Energy arbetar för att bidra till lösningen. Några aha-ögonblick är att vänta.

FN:s mål för hållbar utveckling - The Sustainable Development Goals – är en kompass för att uppnå bättre och mer hållbar framtid för alla. Målen har en direkt koppling till de utmaningar vi möter inom områdena fattigdom, jämlikhet, klimat, miljöförstöring, utveckling och fred samt rättvisa. Målen har kopplingar till varandra och det övergripande målet, vilket är att vi ska uppnå samtliga uppsatta mål senast 2030.

Tillgång till energi är bokstavligen livsviktigt.

Föreställ er en by i utkanterna av en storstad, någonstans i världen där fattigdom dominerar. I byn finns människor som lever ihop och hjälper varandra med allt från vardagliga sysslor till mer avancerade uppgifter. Det är en by med verksamheter precis som i din del av världen. Skillnaden är att marken i byn är mycket bördigare – och producerar stora mängder grönsaker, frukt och andra råvaror som blir mat som fyller bybornas magar. Råvarorna är färska när bönderna rycker dem ur jorden eller när mjölken pressas från korna som betar. Kombinationen av fattigdom, brist på tillgång till energi och den enorma värmen som gör det svårt att andas gör att det redan här uppstår ett problem.

Bristen på energi gör att byborna behöver förlita sig på ostabila och traditionella bränsledrivna generatorer för el såsom diesel för att kunna tvätta råvarorna och sig själva. Det är alltså en dubbel utmaning att hålla hygienen. Dessutom kräver kyl och frys en hel del energi vilket innebär mer bränsle, vilket inte finns då verksamheterna inte drar in tillräckligt med pengar för att cirkeln ska bli sluten. Byn lider av ett ekonomiskt underskott.

Energi är skärningspunkten i nästan varje utmaning och möjlighet som världen möter idag. Det är vattendelaren som gör skillnad. För inte så längesedan var förnybar energi dyr och otillgänglig, dessutom användes material i systemen som direkt hade en negativ miljöpåverkan vid tillverkningen som aldrig kunde motiveras.

Nu är vi i ett läge där solceller gör skillnad i människors liv och det vackraste är att det vi ofta brukar betrakta som gränser, landgränser, är sekundärt då flera länder är ihopkopplade med varandras elnät. Det innebär att ett land kan stötta grannlandet med överskott av förnybar energi som ersätter behovet av smutsig el.

För den enskilde samhällsmedborgaren innebär det att varorna som produceras och sedan konsumeras i landet får en mer positiv klimatpåverkan.

Tillbaka till byn – Tänk er en annan bild än den vi såg innan. Mer liv, ett större flöde av varor och mer pengar i omlopp. Vad är det som kan ha förändrats? Solceller tillsammans med batterier har nått byn. Nu är inte kylar, frysar och pumpar lika beroende av dieselgeneratorns stabilitet. Den har ersatts med det som alltid har funnits där i överflöd – solen.

Fler får det bättre ställt i byn tack vare mer tillgång till elektricitet. Fler arbetstilfällen har skapats då ryktet om verksamheterna som jobbar med jordbruk har nått närliggande grannbyar.

Skoleleverna har möjlighet att bli bättre studenter eftersom de numera har nattlampor.

Datorer kan laddas vilket gör det möjligt för fler att utveckla sina färdigheter och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Sociala aktiviteter som sång, dans, konst och föreningsliv samt intresseorganisationer har ett hem med lokaler som har en fungerande ventilation, värmesystem och belysning.

Inte minst – genom att ha passerat tröskeln om att kämpa för ren överlevnad, har samhället i byn utvecklats till att hantera mer sofistikerade frågor såsom miljöpåverkan, jämlikhet och ekonomiskt välstånd.

Just nu befinner sig ca 3 miljarder människor i farozonen då de saknar tillgång till rena köksredskap och samtidigt utsätts för farliga mängder luftföroreningar. 1 miljard människor har ingen tillgång till el överhuvudtaget och hälften av dem bor i afrikanska Saharaöknen.

Det ökade användandet av förnybar el från vattenkraft, solkraft och vindkraft har avsevärt förbättrat situationen för människorna i dessa områden. Vi är på god väg men fortfarande behövs enorma insatser för att tillgången till ren energi ska ökas. Konkreta investeringar som integrerar smarta energilösningar inom området byggnader, transport and industri är en förutsättning för att lyckas, och för att det ska vara möjligt är ett stabilt regelverk tillsammans med innovativa affärsmodeller stöttepelarna som gör det möjligt.

VISSTE DU ATT?

• 13% av världens befolkning saknar fortfarande tillgång till modern elektricitet.

• 3 miljarder människor förlitar sig på eldning av ved, kol eller restprodukter till matlagning och uppvärmning.

• Energi är den dominerande orsaken till negativ klimatpåverkan, och utgör runt 60% av totala utsläpp av växthusgaser.

• Luftföroreningar inomhus som kommer från användandet av bränslen för hushållsenergi stod för 4,3 miljoner dödsfall år 2012, varav 60% av dessa dödsfall drabbade kvinnor och flickor.

• Andelen förnybar energi av total energianvändning nådde 17,5% år 2015.

Vad betyder detta för oss i Sverige?

Hela vårt ekonomiska system bygger på att vi använder resurser i form av råvaror och människor för att producera varor och tjänster som efterfrågas på olika nivåer i samhället. Allt från de grundläggande behoven såsom mat, sömn, tak över huvudet till en djupare strävan att uppnå sina mål på ett personligt plan möts på olika sätt av de varor och tjänster som produceras i samhället.

ALLTING som produceras har en miljöpåverkan oavsett om det är en fysisk eller digital produkt, eftersom allt som produceras kräver energi i någon form. 7Energy är mer än ett vackert namn, det är en kombination av de 7 energislag som formar vår värld.

Hur kan vi påverka klimatet i en positiv riktning?

Vi har länge använt jordens och andra länders resurser för att öka vårt ekonomiska välstånd, nu är det dags att ge tillbaka till de som har varit med och byggt upp Sverige, vare sig de syns eller inte.

I Sverige har den större delen av befolkningen redan nått sina grundläggande behov. Nu är det dags att förverkliga oss själva som medmänniskor och stötta utvecklingen mot en bättre värld genom att ta ansvar för vad som händer i länder som lider som värst av klimatförändringarna.

Ett enkelt sätt att göra det är att använda solceller som energisystem i sin fastighet och stötta den globala utvecklingen mot minskad miljöpåverkan. Mer energi från solceller innebär mindre energi från kolkraft och andra källor.

Det skadar inte att det är en lönsam investering. Ja, även i Sverige!

7Energy – lönsamhet i miljövänlig energiteknik